Integritetspolicy

Genom att besöka webbresurser som ägs av Edisoft, vilka inkluderar, utan begränsning, webbplatser, landningssidor och online-material, accepterar du härmed nedanstående integritetspolicy. Om du inte accepterar vår integritetspolicy, kan du välja att inte använda Edisofts webbresurser.

Personlig information

Som personlig information betraktar vi följande uppgifter som du lämnar via våra registreringsformulär: ditt förnamn, efternamn, företag, position, e-postadress och telefonnummer. All information som vi samlar från våra besökare är konfidentiell och bevaras säkert. Edisoft garanterar härmed att sådan information skyddas mot obehörig åtkomst.

Syftet med personlig information som vi samlar in och hanterar är att informera personen om våra produkter och tjänster. Edisoft kommer inte avslöja din personliga information för någon, med undantag av när det behövs för att tillhandahålla den tjänst som personen begärt. Edisoft kan också avslöja din personliga information till tredje part vid juridiska tvister angående användningen av Edisofts webbplatser eller elektroniska tjänster.

Edisoft kan använda din IP-adress/er för att identifiera dig och lagra din webbhistorik. Vi behöver denna information för statistik och analytiska ändamål.

Edisoft har rätt att skicka nyhetsbrev till de e-postadresser som lämnas in av webbplatsanvändare endast om de ger sitt samtycke eller fyller i nyhetsbrevsformuläret. Du kan avbryta prenumeration av sådana e-brev genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns i alla e-brev som skickas av Edisoft.

Cookies

Cookies är små filer som innehåller en rad av tecken som skickas till din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. De används för att samla datatrafik, lagra användarinställningar och spåra användaraktiviteter på webbplatser.

Vi använder cookies för följande ändamål:

  • Analys: Edisoft kan använda cookies för att hämta information om trafik och användaraktiviteter på vår webbplats. Analytisk och statistisk data hjälper oss att förbättra vår webbplats och tjänster.
  • Lagring av personliga inställningar: Edisoft kan använda cookies för att spara dina inställningar och den information som du fyller i på kontaktformulären så att du inte behöver ange den vid nästa besök.
  • Tredje parts cookies: Tredje part kan också placera sina cookies i din webbläsare när du besöker Edisofts webbplatser. Dessa används för reklam och statistik.

De flesta webbläsarna aktiverar cookies som standard, men du kan ändra dessa inställningar och ta bort alla cookies du tidigare har fått. Vänligen se instruktionerna på din webbläsare (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) för att lära dig hur du inaktiverar och tar bort cookies. Om du väljer att inaktivera cookies, kan vissa av Edisofts webbplatsfunktioner bli otillgängliga.

Länkar till andra webbplatser

Edisofts webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser och online-resurser. Edisoft ansvarar inte för innehållet som publiceras på dessa webbplatser och deras integritetspolicy eller den information som dessa webbplatser kan samla in. Integritetspolicy kan variera från webbplats till webbplats, så det är ditt eget ansvar att noggrant läsa igenom och förstå integritetspåståenden som publiceras på varje webbplats.

Användning av innehåll som publiceras på webbplatsen

Du kan använda texter, grafik och multimediematerial ("Innehållet") som publiceras på Edisofts webbplatser eller skickas till dig från Edisoft via e-post eller meddelanden endast genom att ange upphovsrättsinnehavaren, dvs. företaget Edisoft. Innehållet kan inte redigeras när man publicerar eller citerar det.

Användning av innehållet i olagligt syfte, eller i syfte som bryter mot denna integritetspolicy, ska vederbörligen åtalas i enlighet med gällande lag.

Prissättning, affärsvillkor, lösningstillgänglighet och kampanjbegränsningar

Edisoft möjliggör global tillgång till informationen om sina lösningar och prissättning genom att publicera sådan information på Internet. Informationen kan innehålla länkar till produkter, lösningar, priser, kampanjer och tjänster som eventuellt inte får annonseras eller inte är tillgängliga i ditt land, stat eller stad. För att få riktig och aktuell information om erbjudanden, prissättning och lösningar, programvara och produkttillgänglighet i en viss region, ett land eller en stat, vänligen kontakta din lokala Edisoft-representant.

All information om tekniska specifikationer, priser och affärsvillkor för produkter och lösningar tillhandahålls endast i informations syfte och utgör ingen kommersiell offert.

Börja sälja smartare redan idag

Dra nytta av Amazon Integration

Genom att använda denna webbplats accepterar du dess integritetspolicy